Veiligheidsregio Kennemerland bestaat uit GGD en Brandweer Kennemerland. Daarnaast behoren ook het 
Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK), het Veiligheidsbureau Kennemerland en ondersteunende afdelingen bij deze organisatie.

Beeld Meldkamer 480