Crisisbeheersing

Bij een ramp, een grote brand of ernstig ongeluk in onze regio komt de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) in actie en coördineert deze de inzet van brandweer, GGD (ambulance), politie, Koninklijke Marechaussee en betrokken gemeenten.

De VRK zorgt er ook voor dat hulpverleners zijn voorbereid op hun taken tijdens de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hierbij werkt de VRK samen met een groot aantal bedrijven en organisaties, waaronder Schiphol, Tata Steel en Havenbedrijf Amsterdam, die ingezet worden afhankelijk van wat de situatie vraagt aan kennis, mensen en materieel.

Samenwerking
De gezamenlijke voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt gecoördineerd en ondersteund door het Veiligheidsbureau van Veiligheidsregio Kennemerland. Het Veiligheidsbureau is samengesteld uit mensen onder meer afkomstig van:

• Brandweer Kennemerland
• GGD Kennemerland
• Gemeenten (bevolkingszorg)
• Nationale Politie Eenheid Noord-Holland
• Defensie, het Regionaal Militair Commando West
• Koninklijke Marechaussee

Andere samenwerkingspartners in de crisisbeheersing en rampenbestrijding zijn: Rijkswaterstaat, KNRM en reddingsbrigades, de Kustwacht, nutsbedrijven, havenbedrijven.

Taken van het Veiligheidsbureau:
Planvorming
• Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen
• Risicobeheersing
• Evenementenadvisering
• Beheer Regionaal Crisis Centrum
• Informatiemanagement
• Herstel en evalueren