Beleidsdocumenten

Iedere veiligheidsregio is volgens de Wet veiligheidsregio's (artikel 14 en 15) verplicht, tenminste eens in de vier jaar, twee plannen op te stellen:

  • Regionaal Risicoprofiel Kennemerland
  • Regionaal Beleidsplan Kennemerland

Regionaal Risicoprofiel Kennemerland
Het Regionaal Risicoprofiel (Hoofdrapport) is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden. De risico-inventarisatie (Deelrapport I) omvat een overzicht van de aanwezig risicovolle situaties en de soorten incidenten die zich daardoor kunnen voordoen. In de risicoanalyse (Deelrapport II) worden de geïnventariseerde gegevens nader beoordeeld, vergeleken en geïnterpreteerd.

Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing
Het Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing is gebaseerd op het Regionaal Risicoprofiel en beschrijft hoe de brandweer, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), politie en de gemeenten zich op een ramp of crisis voorbereiden. In dit plan wordt onder meer beschreven welke prestaties de organisaties bij rampen en crises moeten leveren, hoe zij hun vaardigheden bijhouden en hoe zij de informatie met elkaar delen.

Bij het Regionaal Beleidsplan hoort ook het Regionaal Dekkingsplan van Brandweer Kennemerland, dat onderdeel uitmaakt van Veiligheidsregio Kennemerland. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u zich richten tot het Veiligheidsbureau van de veiligheidsregio Kennemerland via telefoonnummer 023-5159777 of per e-mail vbk@vrk.nl