31 Mar 2017

Geactualiseerd Crisisbestrijdingsplan Schiphol

Het Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S, versie 2.2) is geactualiseerd en treedt op 1 april 2017 in werking. Het CBP-S is op 28 februari 2017 vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, namens de Veiligheidsregio Kennemerland.  

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn:

 • De (samenwerkings)afspraken met het Rijk zijn opgenomen.
 • Afspraken Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen Burgerluchtvaart (NCP-L) en stroomschema’s slachtofferinformatie zijn opgenomen.
 • De netcentrische werkwijze is opgenomen.
 • Kwalificaties en staven:
  - Aanpassing minimale GRIP bij VOS-klein met een of meerdere doden;
  - Aanpassing Motorkapoverleg (STPI) bij kwalificatie ‘Schiphol Security Incident (SSI).
 • Bemensing
  - Leider Kernteam Psychosociale Hulpverlening wordt standaard ingezet bij een luchtvaartongeval;
  - Liaisons KLM Engineering & Maintenance en AFS (indien nodig) toegevoegd aan COPI. 

Meer weten?
Neem dan contact op met het Veiligheidsbureau via: vbk@vrk.nl of 023-5159777