Directie

De directie van de Veiligheidsregio Kennemerland bestaat uit:

  • Dhr. A.F.M. Schippers, algemeen directeur en commandant Brandweer Kennemerland
  • Dhr. A. van de Velden, directeur Publieke gezondheid

Veiligheidsteam
De ambtelijk eindverantwoordelijken van de meest belangrijke hulpdiensten in de regio hebben zitting in het Veiligheidsteam. Het Veiligheidsteam zorgt ambtelijk voor de voorbereiding en coördinatie van de rampen- en crisisbestrijding.

  • Dhr. A.F.M. Schippers, directeur VRK en commandant Brandweer Kennemerland
  • Dhr. P.J.H.M. Holla, Plv. politiechef, hoofd operatiën regionale eenheid Noord Holland
  • Dhr. A. van de Velden, directeur Publieke Gezondheid
  • Dhr. J. Scholten, coördinerend Gemeentesecretaris (gemeente Haarlem)
  • Dhr. F.J.M. Molenaar, coördinator Koninklijke Marechaussee Schiphol