Sirene

Als het luchtalarm afgaat, dreigt er acuut gevaar. Er is dan beslist meer aan de hand dan stank of een prikkelende lucht. De sirene waarschuwt alleen mensen in het gebied waar acuut gevaar dreigt. Dat kan in één of meer gemeenten zijn, maar ook alleen in uw wijk.

Hoort u de waarschuwingssirene, dan is deze dus voor u bedoeld. Het is dan belangrijk dat u weet wat u moet doen.

1. Ga naar binnen

  • Als u buiten aan het werk bent of aan het winkelen: ga zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen, bijvoorbeeld een bedrijf, kantoor, winkel of huis.
  • Kinderen die op school zijn, moeten daar blijven en worden opgevangen door de schoolleiding. 
  • Bent u in de auto? Parkeer die dan en ga zo snel mogelijk ergens naar binnen. Kan dit niet, zet dan de auto stil (motor uit) langs de kant van de weg en blijf in uw voertuig zitten.
  • Bied anderen de gelegenheid bij u te schuilen. 
  • Ziet u dat anderen de sirene niet opmerken, waarschuw hen dan.

2. Sluit ramen en deuren

  • Een ramp of zwaar ongeval kan tot gevolg hebben dat er gevaarlijke stoffen in de lucht komen. U kunt zich daar tegen beschermen door te schuilen in een woning of een ander gebouw.
  • Sluit ramen, deuren en andere openingen in uw woning. Denk ook aan tussendeuren, roosters, ontluchtingskokers, schuiven enzovoort.   
  • Ga in iedere ruimte na waar buitenlucht naar binnen komt en sluit die openingen af.  
  • Zet indien mogelijk de mechanische ventilatie uit of op de laagste stand. 
  • Plak de afvoer van ventilatie en openingen af (met kranten of plastic).

3. RTV Noord-Holland

RTV Noord-Holland is de 'rampenzender'. Dat houdt in dat de overheid de bevolking bij grote calamiteiten via de radio- en televisie-uitzendingen en teletekst van RTV Noord-Holland informeert. Daarnaast verspreidt de overheid informatie via sociale media en het internet. Zo nodig worden er ook geluidwagens ingezet of brieven verzonden.

RTV Noord-Holland is als volgt te ontvangen:

• radio via de ether: 93.9 Mhz
• radio via de kabel: FM 92.5
• digitale televisie: Ziggo kanaal 987
• kabeltelevisie: 184 Mhz 
• internet: www.rtvnh.nl
• Twitter: https://twitter.com/RTVNH

Wanneer is het buiten weer veilig?

Pas wanneer u op RTV Noord-Holland, NL-Alert of deze website hebt vernomen dat de situatie weer veilig is, kunt u naar buiten. Let op: als de sirene ophoudt met loeien, hoeft dat niet te betekenen dat de situatie weer veilig is! Bij een nationale ramp wordt u geïnformeerd via NPO 1, Radio 1 en www.crisis.nl.

Maandelijkse test

Om te voorkomen dat u het geluid van de waarschuwingssirenes niet meer herkent, worden elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur in heel Nederland de sirenes getest. Als u de sirene op dat tijdstip hoort, dan weet u dat er niets aan de hand is. Voor de maandelijkse sirenetest en het daadwerkelijke alarm wordt hetzelfde sirenegeluid gebruikt. Alleen gaat de sirene tijdens een echt incident vaker dan tijdens de sirenetest.